Μέχρι την έναρξη της αυτοδύναμης λειτουργίας του, η διοίκηση και διαχείριση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ασκείται από εννεαμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε).

Η Διοικούσα επιτροπή συγκροτείται ως ακολούθως:

Πρόεδρος και Μέλη:

Ιωάννης Δραγώνας, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

Αθανάσιος Καλαφάτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Ιωάννης Χάλαρης, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

Ερνεστοσπυρίδων Τζαννάτος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Νικόλαος Εσπιαλίδης, Μηχανικός Ήχου και Διευθυντής Κέντρου Ηχογραφήσεων Μεγάρου Μουσικής

Παναγιώτης Βλάμος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου

Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

Χρήστος Δουληγέρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Νικόλαος Τσαφταρίδης, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Έδρα Κεντρικής Διοίκησης                                                                                                                                                                            Έδρα Διοικούσας Επιτροπής (Γραφείο Αθηνών)

Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη Τ. Κ. 28100, Αργοστόλι Κεφαλληνία                                                                                                        Δημ. Σούτσου 6  Τ. Κ. 11521, Αθήνα
Tηλ.: 26710-25-820 & 26710-25-922                                                                                                                                                                 Tηλ. : 210-92 50 280 & 210 921 11 20
Fax : 26710-25-923                                                                                                                                                                                            Fax : 210 92 50 290
E-mail: elke@teiion.gr                                                                                                                                                                                        E-mail: elke@teiion.gr

Κύλιση στην Αρχή