Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ. ΝΣγ/οικ.41648/φ.ΕΓΚΥΚΛ (7-6-2017) εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον υπολογισμό των χιλιομετρικών αποστάσεων θα χρησιμοποιείτε το Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων (Δ.Ε.Υ.Χ.Α.). Στην εγκύκλιο επισυνάπτεται παράρτημα με παραδείγματα.


Στο εξής η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού για να καλύπτει το κόστος χιλιομετρικής αποζημίωσης θα πρέπει ο μετακινούμενος:

1. να υπολογίζει την χιλιομετρική απόσταση που διανύει με ακριβή προσδιορισμό γεωγραφικού διαμερίσματος, δήμου και οικισμού αφετηρίας και προορισμού από το site kmd.ggde.gr.

2. να προσκομίζει υποχρεωτικά την εκτύπωση του εντύπου που παράγεται από την εφαρμογή.

Έδρα Κεντρικής Διοίκησης                                                                                                                                                                            Έδρα Διοικούσας Επιτροπής (Γραφείο Αθηνών)

Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη Τ. Κ. 28100, Αργοστόλι Κεφαλληνία                                                                                                        Δημ. Σούτσου 6  Τ. Κ. 11521, Αθήνα
Tηλ.: 26710-25-820 & 26710-25-922                                                                                                                                                                 Tηλ. : 210-92 50 280 & 210 921 11 20
Fax : 26710-25-923                                                                                                                                                                                            Fax : 210 92 50 290
E-mail: elke@teiion.gr                                                                                                                                                                                        E-mail: elke@teiion.gr

Κύλιση στην Αρχή