Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Διερεύνηση Βιοδραστικών και Υγειοπροστατευτικών ουσιών του Ελαιολάδου των Ιονίων Νήσων» και κωδικό MIS: 5005497

 

20.09.2017 

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 870/03.08.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με α/α <1> και τίτλο «Διερεύνηση Βιοδραστικών και Υγειοπροστατευτικών ουσιών του Ελαιολάδου των Ιονίων Νήσων» της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5005497, που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που κατέθεσαν πρόταση.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Υποψήφιος/α

Σύνολο Μοριοδότησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 1: ΕΝΑΣ (1) ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Κοψαχείλης Νικόλαος

90

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ2: ΕΝΑΣ (1) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Λάππα Ιλιάδα

81

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ3: ΕΝΑΣ (1) ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Μάινα Σοφία

61,5

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ4: ΕΝΑ (1) ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. Σταματελάτος Γεράσιμος

89

2. Σαζακλής Γεώργιος

48

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ5: ΤΡΙΩΝ (3) ΜΕΛΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1. Πρωτοψάλτη Αναστασία

76,5

2. Γκατζιώνης Γεώργιος

73,1

3. Χαρίση Καλλιόπη

67,8

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ6: ΕΝΑ (1) ΜΕΛΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1. Βιτωράτου Παρασκευή

64,7

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ7: ΕΝΑ (1) ΜΕΛΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

1. Ειρήνη Προβατά

71

 

 

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ TEI Iονίων Νήσων  σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

 

 

Συνημμένα Αρχεία: 

Πρακτικό Αξιολόγησης

 

Έδρα Κεντρικής Διοίκησης                                                                                                                                                                            Έδρα Διοικούσας Επιτροπής (Γραφείο Αθηνών)

Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη Τ. Κ. 28100, Αργοστόλι Κεφαλληνία                                                                                                        Δημ. Σούτσου 6  Τ. Κ. 11521, Αθήνα
Tηλ.: 26710-25-820 & 26710-25-922                                                                                                                                                                 Tηλ. : 210-92 50 280 & 210 921 11 20
Fax : 26710-25-923                                                                                                                                                                                            Fax : 210 92 50 290
E-mail: elke@teiion.gr                                                                                                                                                                                        E-mail: elke@teiion.gr

Κύλιση στην Αρχή